Taisyklės ir sąlygos

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “SteamGames.lt” susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

1.3. Internetinė parduotuvė „SteamGames.lt“ prekiauja skaitmeniniais žaidimų aktyvavimo ar jų papildymo raktais.

 

2. Informacijos apsikeitimas

2.1. Pardavėjas visus pranešimus ir įsigytus skaitmeninius žaidimų aktyvavimo raktus bei kitas skaitmenines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą klaidingai.

2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el. paštu, telefonu, skype).

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (užsakymas) yra saugoma el.parduotuvės „SteamGames.lt “ duomenų bazėje ar kituose įrašuose.

 

4. Duomenų saugumas

4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „SteamGames.lt“, turi (neprivalo) užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

5. Prekių grąžinimas

5.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais.

5.2. Skaitmeninės prekės (žaidimų aktyvacijos raktai) pirktos SteamGames.lt elektroninėje parduotuvėje, atgal nepriimamos ir nekeičiamos pagal LR įstatymuose nustatytus reglamentus.

 

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie elektroninės parduotuvės “SteamGames.lt”. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis „SteamGames.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.

 

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per ilgiau 3 (tris) dienas.

 

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „SteamGames.lt“ teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

9. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai

9.1. Prekių kainos „SteamGames.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių paslėptų ar pristatymo mokesčių.

9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kuriuos nurodo Pardavėjas.

9.2.1 Apmokėjus PaySera.lt sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti visų Lietuvos bankų elektroninių bankininkysčių internetinėse svetainėse. Taip pat galėsite už užsakytas prekes susimokėti visose "MAXIMA" kasose bei "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietose, bei kasose. Pasirinkę šį variantą po užsakymo patvirtinimo būsite nukreipti į mokėjimai.lt apmokėjimo sistemą. Jeigu norite atsiskaityti "MAXIMA" kasose bei "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietose pasirinkite vieną iš jų. Jums bus pateiktas apmokėjimo lapas (kvitas), kurį reikės atsispausdinti ir pateikti bet kurioje "MAXIMA" kasoje ar "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietoje.

9.3. Atsiskaitydamas 9.2.1 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas (72 val.) nuo užsakymo atlikimo momento. Tik gavus pinigų pavedimą pradėsime formuoti Jūsų užsakymą.

 

10. Prekių pristatymo laikas

10.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo e-pašto adresą.

10.2. Prekės, priklausomai nuo prekės tipo, pristatomos į Pirkėjo steamgames.lt profilį, užsakymų istoriją. Daugiau informacijos apie pristatymą ir kur rasti įsigytus žaidimų kodus rasite gautame el. pašto laiške (apačioje).

10.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Pardavėjas garantuoja, kad jo parduodamos prekės yra kokybiškos, veikiančios ir įsigytos legaliais būdais iš patikimų šaltinių.

 

12. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

SteamGames.lt administracija